AMD EPYC
!
GIGABYTE
GIGSRV41698
Poids: kg

GIGABYTE H273-Z80 - CLOUD SERVER 2U - AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 - 8x GLAN - 24x H